• Eric Kroes

'Woningnood hoog' | Huurdersvereniging reageert op RKC

HAARLEMMERMEER De woningnood is nog steeds hoog in Haarlemmermeer en dat levert lange wachttijden op voor woningzoekenden. Deze kunnen oplopen tot twaalf jaar voor woningen met een huur tot aan de liberalisatiegrens. Dat meldt de Vereniging Huurders Haarlemmermeer (VHH) na de uitspraak van de gemeentelijke Rekenkamercommissie (RKC) dat de gemeente momenteel goed inspeelt op de woningmarkt, zoals vorige week te lezen was in deze krant.

VHH, woningcorporatie Ymere en de gemeente legden onlangs de prestatieafspraken vast voor 2018. "Door deze lange wachttijden voor betaalbare sociale huurwoningen wordt vaak naar een huurwoning in de vrije sector gezocht", reageert VHH-woordvoerder Cor van Tilborgh.

"Deze grotere belangstelling zorgt er, net als in de koopsector, voor dat de prijs voor wonen wordt opgedreven", vervolgt Tilbogh. "Dit is een zorgelijke ontwikkeling, want het handhaaft scheefwonen. Het gaat dan hier niet om mensen met een hoog inkomen die in een goedkope huurwoning wonen, maar om starters die met een beperkt inkomen min of meer worden gedwongen een extra hoge huur te betalen. Het is van groot belang dat er meer betaalbare huurwoningen komen. Tenslotte staan beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen al geruime tijd hoog op de agenda van de VHH." Vorige week was in deze krant de uitkomst van een RKC-onderzoek te lezen waarin staat dat de gemeente goed inspeelt op de huidige behoeften in de woningmarkt, maar dat de blik wel wat meer vooruit gericht mag worden. Het huidige regionale nieuwbouwbeleid is volgens de RKC vooral gericht op het realiseren van 10 procent vrije sector huurwoningen en 30 procent sociale huurwoningen. De vraag is volgens de RKC of deze verdeling aansluit bij de toekomstige behoefte. De commissie adviseert die wensen bij verschillende doelgroepen en woningtypen te onderzoeken en daarbij betrokken partijen te raadplegen.

NIEUWBOUW Van Tilborgh: "Gezien de lange wachtlijsten drong de VHH jarenlang aan op meer nieuwbouw en doet dat nog steeds, vooral gezien de economische groeiverwachting in onze regio. Helaas is de grootste corporatie in onze gemeente financieel niet in staat groots uit te pakken, dus zullen daarvoor oplossingen moeten worden gevonden. Gelukkig gaan we met gemeente en betrokken partijen analyseren aan welk woningtype en doelgroep in gradaties behoefte bestaat zodat we beter beslagen ten ijs kunnen komen."

TIJDELIJK Vooralsnog verwacht Ymere dit jaar 62 sociale huurwoningen op te leveren in Nieuw-Vennep en tevens te starten met de bouw van 28 sociale huurwoningen in Tudorpark. Bovendien wordt gestart met de bouw van in totaal 60 tijdelijke huurwoningen in Hoofddorp.

"De groep van huurders met een middeninkomen is ook naarstig op zoek naar betaalbare huurwoningen met een huur tussen 710 en 1000 euro per maand. Zij kunnen vaak geen woning kopen, zeker door de oververhitte markt bij koopwoningen, en komen wat inkomen betreft niet in aanmerking voor een sociale huurwoning." Waar de VHH zich ook zorgen over maakt zijn de senioren, die alleen of met zijn tweeën in een eengezinswoning wonen en dolgraag naar een kleinere betaalbare woning willen verhuizen. Ymere heeft het instrument 'Van groot naar beter' ontwikkeld om deze groep senioren te ondersteunen, maar het is de vraag of er in de wijken waar de senioren wonen dit instrument gehanteerd kan worden. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel."

ONUITPUTTELIJK De vraag in het woningmarktgebied van de gemeente is vrijwel onuitputtelijk en de markt verandert steeds, zo stelt de RKC. Het onderzoek wijst uit dat de realisatie van de woningproductie achterblijft bij de huidige doelen. De woningvoorraad neemt maar mondjesmaat toe, ook het percentage sociale huur blijft achter bij de doelstelling van 30 procent. Dit komt deels door de recente woningcrisis. Het aanbod zou de laatste jaren weer gestaag toenemen.