• Ton Dijkstra

'Ymere krijgt wèl subsidie voor duurzame woningen'

HOOFDDORP Ymere krijgt wel subsidie van het Rijk voor het energiezuiniger maken van woningen. Dat stelt de wooncorporatie op haar website.

Vorige week stelde HAP-raadslid Sophie van de Meeberg schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het binnenhalen van subsidies voor het verduurzamen van woningen. Het raadslid laat in de vragen weten contact te hebben gehad met een medewerker van Ymere die zou hebben aangegeven dat de corporatie niet in aanmerking komt voor subsidie.

Dat is niet het geval, zo stelt Ymere op haar site. De suggestie van het raadslid is volgens de corporatie onjuist. Regiomanager Remco Pols van Ymere stelt in het bericht dat Ymere bij elk nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieproject de mogelijkheden op een subsidie onderzoekt. Dat wordt door een extern bureau gedaan.

In het bericht staat dat Ymere al Europese subsidies heeft binnengehaald en ook geld om huurhuizen duurzamer te maken. Er liggen ook subsidieaanvragen voor projecten in Hoofddorp en Lisserbroek. Ymere heeft nog geen geld gekregen uit de subsidiepot om de energieprestaties van huurwoningen te verbeteren. Dat gebeurt volgens Ymere volgend jaar.