• Archief

Zorg over minder vrijwilligers voor sociale taken

HOOFDDORP In de toekomst zijn er minder vrijwilligers beschikbaar om een handje te helpen bij alle sociale taken die er liggen in de gemeente. Dat was één van de thema's bij de discussie donderdag in de gemeenteraad over de Transformeermonitor, het jaarlijkse overzicht van alle activiteiten in het sociaal domein.

Het was PvdA-fractieassistent Wil Landzaat die als eerste de alarmbel deed rinkelen over de afkalving van het vrijwilligersgilde. In 2016 was nog ruim een kwart van de inwoners als vrijwilliger actief en vorig jaar was dat aantal al flink gedaald. De verwachting is dat die daling doorgaat. “Babyboomers houden er langzamerhand mee op”, zo zei de PvdA'ster.

Andere partijen onderschreven de bezorgdheid bij de PvdA en ook wethouder Tom Horn van Zorg en Welzijn zag de donkere bui al hangen. Het aantal vrijwilligers neemt volgens hem niet alleen af door de slinkende groep babyboomers maar ook doordat de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd. Daardoor komen gepensioneerden veel later dan voorheen toe aan vrijwilligerswerk. De grote vraag is wat er aan kan worden gedaan om deze trend tegen te gaan.

Een bijzondere groep vrijwilligers zijn de mantelzorgers. Haarlemmermeer telt er naar schatting 12.000. Eerder is uit onderzoek gebleken dat zo'n 1.100 mantelzorgers zich ernstig overbelast voelt. Op verzoek van de gemeenteraad loopt er op dit moment een onderzoek om te kijken hoe deze mensen het best kunnen worden ondersteund in hun zware taak.

CDA-raadslid Herman Koning vroeg zich aanvankelijk af waarom dat onderzoek nog niet klaar was. Wethouder Horn antwoordde dat het onderzoek pas afgelopen voorjaar is gestart en dat het simpelweg niet eerder klaar is. De resultaten worden dit najaar verwacht waarna ze opnieuw in de gemeenteraad worden besproken. “We komen daar serieus op terug”, aldus Horn. CDA'er Koning was zo oprecht om toe te geven dat hij wat voorbarig was geweest met zijn kritiek.

Bijna alle fracties waren goed te spreken over de uitvoering van de sociale taken. Uit het overzicht blijkt dat de gebruikers voor het derde jaar op rij een hoger cijfer geven voor de zorg die ze krijgen.