• Eigen foto

Zorg over tekort aan parkeerplekken in centrum

HOOFDDORP Een deel van de gemeenteraad maakt zich zorgen over een tekort aan parkeerplaatsen in het centrum van Hoofddorp nu de geplande parkeergarage aan de Binnenweg kleiner wordt dat eerder gedacht. Dat bleek vorige week tijdens een debat in de raad over de ontwikkeling van het zogenoemde stadscentrum.

Het college van B en W heeft besloten voor een kleinere parkeergarage te gaan na bezwaren uit de directe omgeving. Het college wil niettemin vasthouden aan ruim 3800 parkeerplaatsen. Dat aantal kan worden bereikt door elders in het centrum nieuwe plekken aan te leggen.

Niet alle fracties waren daar direct enthousiast over. VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat vond het parkeeraanbod allemaal veel te versnipperd worden wat de bereikbaarheid van het centrum volgens hem niet ten goede komt. De Baat riep het college met concrete locaties te komen waar de parkeerplaatsen zouden moeten komen. Het college zegde toe met een overzicht te komen.

Ook centrummanager Sonja Olthuis van de Stichting Ondernemersfonds Hoofddorp-centrum (SOHC) was slecht te spreken over de inspanningen van de gemeente om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren. Zij wees erop dat er in het verleden is uitgegaan van 5.000 parkeerplaatsen maar dat dit aantal stilletjes is verlaagd tot 3.800.

Olthuis toonde zich sowieso ontevreden over de samenwerking met de gemeente. Volgens haar doet de gemeente er weinig aan om de kwaliteit van het Hoofddorpse centrum op peil te houden. Als slecht voorbeeld noemde zij het verwijderen van kauwgom in het winkelcentrum. De ondernemers hebben dat karwei aangepakt en betaald, terwijl nog altijd onduidelijk is hoeveel de gemeente daar aan gaat meebetalen.

Het ging in het debat lang niet alleen over bereikbaarheid, parkeren en kauwgom. De raad sprak zich opnieuw uit voor haar lang gekoesterde wens om van het hart van Hoofddorp een bruisend en modern centrum te maken. VVD'er De Baat pleitte er in dat verband voor om van het Raadhuisplein een horecaplein te maken. Andere fracties sloten zich daarbij van harte bij aan. Welke partij wil er nou niet een gezellig plein in het nieuwe hart?

CDA-raadslid Herman Koning stelde dat je met zo'n horecaplein meteen een ander probleem hebt opgelost. “De VVD wil zuipen. Dan kun je niet met de auto komen, dus zijn er ook minder parkeerplaatsen nodig.”