• Eigen foto

Zorgen bij HAP over enorme toename aantal daklozen

HOOFDDORP De lokale partij HAP maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal mensen dat thuis- of dakloos is. Volgens HAP-raadslid Sophie van de Meeberg wordt de politiek steeds vaker benaderd door mensen die vastlopen bij de gemeente als ze zonder dak boven hun hoofd dreigen te komen.

Volgens de HAP signaleert MeerWaarde een enorme toename van deze problematiek. Het zogeheten MeerTeam kan echter niet iedereen helpen. Advocaten staan een aantal mensen uit die groep bij en zien ook een toename van dak- en thuislozen.

Raadslid Van de Meeberg: “Wachttijden bij het loket van het Vierde Huis zijn groot, de doorlooptijd is lang. Sinds vorig jaar is er in Hoofddorp op verschillende locaties opvang geregeld voor spoedzoekers en statushouders en op de Fanny Blankers Koenlaan een midstay-accomodatie waar eenoudergezinnen met kinderen maximaal twee jaar kunnen verblijven. Dit zijn mensen die volgens onze verordening niet voor een urgentieverklaring in aanmerking komen en dreigend dakloos zijn:”

“Ook is er een kleine groep mensen die wél voor een urgentieverklaring in aanmerking komt en die ook krijgt, maar die niet direct een sociale huurwoning kan betrekken omdat die simpelweg niet direct voorhanden zijn. In de periode tussen thuis- of dakloosheid en het kunnen betrekken van een sociale huurwoning is er vaak een probleem met het inschrijfadres.”

“In theorie worden deze mensen doorverwezen naar de maatschappelijke opvang. In de praktijk worden mensen die zich melden aan het loket in Haarlemmermeer verwezen naar Haarlem (waar de groep alleenstaande daklozen met psychiatrische problematiek of verslaving worden opgevangen) waar vervolgens het BCT in Haarlem weer terugverwijst naar Haarlemmermeer. Voor veel mensen is dit onduidelijk en onbegrijpelijk”.

Op het moment dat iemand niet staat ingeschreven op een adres in de gemeente, is er geen recht op toeslagen en ben je feitelijk geen inwoner van Haarlemmermeer. Sophie van de Meeberg: “Als je een uitkering ontvangt, kan de gemeente je helpen met een postadres, maar wanneer je een baan hebt, moet je dat zelf oplossen. Een onwenselijke situatie”, zo vindt het raadslid dat graag zou zien dat de gemeente zorgt voor een opvanglocatie waar deze mensen tijdelijk kunnen verblijven. “Zodat zij een dak boven het hoofd hebben, niet van plek naar plek hoeven sjouwen en zich kunnen inschrijven op dat adres, zodat het recht op bijvoorbeeld toeslagen blijft bestaan”.

De zorgen van de HAP hebben geleid tot een motie die komende donderdag tijdens de raadsvergadering wordt ingediend. “HAP is van mening dat de gemeente zorg moet dragen voor deze groep mensen die wel al een urgentieverklaring hebben ontvangen, maar waar nog geen sociale huurwoning voor beschikbaar is”. Hoe de regeling eruit moet gaan zien is nog de vraag. Van de Meeberg: “Het verzoek aan het college is om te onderzoeken in wat voor woonvorm dat het beste kan. Wat ons betreft heeft het college twee maanden de tijd om met een voorstel naar de raad te komen.