• Ton Dijkstra

Zorgen ChristenUnie-SGP over wachtlijsten meldpunt Veilig Thuis

HOOFDDORP De fractie van de ChristenUnie-SGP maakt zich zorgen over de wachtlijsten voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de gemeente. De fractie heeft het college van burgemeester en wethouders er vrijdag schriftelijke vragen over gesteld.

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) zijn begin vorig jaar samengegaan in Veilig Thuis, een meldpunt voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Begin maart verscheen een onderzoeksrapport van de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hoe die fusie in 26 verschillende regio's heeft uitgepakt.

Een van de conclusies van het onderzoek is dat de nieuwe organisatie te weinig personeel heeft om alle meldingen tijdig te kunnen behandelen. Daardoor ontstaan er wachtlijsten. Dat is ook in Kennemerland het geval, de regio waar Haarlemmermeer onder valt.

De ChristenUnie-SGP is erg benieuwd hoe de situatie in Haarlemmermeer. De fractie wil weten of er ook hier sprake is van wachtlijsten en hoe lang een onderzoek duurt na een melding van kindermishandeling of huiselijk geweld.