• Vrijwilligers en docenten van De Hoek vormen één team.

    Eigen foto
  • Ursula Smith en Eef Haverkort: - De Hoek is een schoolvoorbeeld van zelfredzaamheid van burgers. -

    Trudy Witteman
  • Het nieuwe dorpshuis begint vorm te krijgen. Op de foto de toekomstige sporthal.

    Trudy Witteman

Zorgen over de toekomst van de stichting Hoek

Frans Witteman

De Hoek dat al ruim een halve eeuw sociaal culturele activiteiten organiseert in het duodorp Zwanenburg-Halfweg wil dat ook blijven doen in het nieuwe dorpshuis. Maar of de florerende stichting kan blijven bestaan is nog zeer de vraag.

Je zou Stichting Centrum voor Educatie en Activiteiten De Hoek een vreemde eend in de bijt kunnen noemen. In positieve zin wel te verstaan. Niet afwachten wat aangeboden wordt door instellingen als Pier K en Maatvast, maar het oor te luisteren leggen in de dorpsgemeenschap en vervolgens een programma samenstellen dat is gebaseerd op de lokale behoefte. Breed, samenhangend én betaalbaar zodat iedereen, van jong tot oud, aan bod komt. Mede mogelijk gemaakt dankzij een kleine vijftig vrijwilligers die zich met hart, ziel en zaligheid inzetten voor De Hoek. Velen van hen al tientallen jaren lang. 'De Hoek is van ons. De Hoek is een deel van mijn leven' , hoort Ursula Smith hen heel vaak zeggen. Smith is de enige beroepskracht binnen de stichting en als coördinator verantwoordelijk voor het programma ,de begeleiding van de activiteiten en is aanspreekpunt en vraagbaak voor docenten, cursisten en vrijwilligers.

COMPENSATIE "Wat ik in de vier jaar dat ik hier werk gemerkt heb is dat heel veel mensen bijdragen aan het succes van De Hoek dat je gerust een dorpsfenomeen mag noemen", zegt Smith. "Voor hen is het duidelijk dat vrijwillig iets heel anders is dan vrijblijvend. Als die duodorpers iets in hun hoofd hebben gebeurt het ook. Neem het uitgebreide programma van De Hoek, neem de strijd om het dorpshuis en om Eigen Haard."

Muzieklessen, sporten, ontmoetings- en bewegingsactiviteiten voor ouderen, creatieve en leerzame cursussen, bestrijden van eenzaamheid, kinderkledingbeurzen, dat De Hoek dit allemaal kan aanbieden heeft de stichting te danken aan twee subsidieverleners: de gemeente en Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Even terug in de tijd: toen in 2008 de zogeheten Alders-akkoorden inzake Schiphol werden gesloten werden tevens de handtekeningen gezet onder twee convenanten. Ter compensatie voor de overlast voor de omgeving stelden Rijk, provincie en Schiphol ieder 20 miljoen beschikbaar in twee stappen. De laatste 30 miljoen moet in 2020 toegewezen zijn. "En dan houdt SLS die de gelden beheert, op te bestaan", kijkt Eef Haverkort, voorzitter van Stichting De Hoek, bezorgd vooruit. "Voordat het zover is moet geregeld zijn dat De Hoek kan blijven bestaan. Zodat jaarlijks rond tienduizend bezoekers in het nieuwe dorpshuis kunnen blijven komen om deel te nemen aan ons programma dat beduidend meer is dan je in een woonkern van deze grootte mag verwachten".

BREED PROGRAMMA In het convenant is duidelijk gesteld dat het geld niet bedoeld is voor dingen die de gemeente wil, maar besteed moet worden aan wensen van de bewoners die niet in het beleid van de gemeente passen. Haverkort: "Als het convenantgeld er niet was geweest hadden wij dus nooit zo'n prachtig breed en dorpseigen sociaal cultureel programma kunnen aanbieden. De Hoek is van Zwanenburg-Halfweg en moet dus blijven bestaan. De opening van het nieuwe dorpshuis in januari 2020 mag niet voor altijd verbonden blijven met de afbraak van een al vijftig jaar bestaand historisch cultuurgoed dat ook nog eens door de bewoners zelf in stand gehouden wordt. Zoals wij het doen kan de gemeente het niet. Zij missen de vrijwilligers en missen de kennis van de behoeften van het dorp."

De bouw van het nieuwe dorpshuis ligt op schema. "Het zou dus logisch geweest zijn als de gemeente had gezegd dat we eens hadden moeten komen praten over hoe we in 2020 verder gaan", laat Eef Haverkort weten. "Dat is niet gebeurd en daarom hebben wij zelf op 17 december aan wethouder Marjolein Steffens een brief geschreven over de toekomst van De Hoek. We hebben nog niet met elkaar gesproken en daar maken wij ons heel ongerust over." Desgevraagd laat haar woordvoerder het volgende weten: "Naar aanleiding van de brief zijn op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd met het bestuur van De Hoek. De wethouder staat open voor een gesprek. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang."