• wiki

'Zwaluwen gestoord bij broeden door vervanging brug'

HOOFDDORP Boerenzwaluwen bij de brug over de Hoofdvaart ter hoogte van de Bennebroekerweg in Hoofddorp worden gestoord in hun broedseizoen. De brug wordt namelijk op dit moment vervangen door een nieuwe. Fractievoorzitter Maaike Ballieux van GroenLinks vroeg zich vorige week tijdens de raadsvergadering af waarom het karwei niet in een andere periode is aangepakt, zoals bij voorbeeld in het najaar.

Volgens raadslid Ballieux heeft de gemeente een omgevingsvergunning afgegeven voor het vervangen van de brug. Ondanks dat er dus ter plekke volop activiteiten zijn, zijn zwaluwen toch gaan nestelen. "Het is een komen en gaan van zwaluwen", aldus de fractieleidster van GroenLinks die zich ergerde aan lacherige reacties van haar collega-raadsleden. Zij vroeg zich af of er wel wordt gecontroleerd of vogels niet worden gestoord als ze aan het broeden zijn.

VOLDOENDE ZORG CDA-wethouder Mariëtte Sedee zei dat er geen ontheffing nodig was om aan de werkzaamheden te beginnen. Volgens haar is er voldoende zorg voor de broedende zwaluwen. Zo zijn er speciaal planken aangebracht, waar de vogels hun nesten kunnen maken.

Bovendien heeft volgens Sedee de polderecoloog de situatie bekeken en heeft die geconcludeerd dat er voldoende nesten in de directe omgeving te vinden zijn. Er zijn ook genoeg maatregelen genomen om de broedende zwaluwen ongestoord hun gang te laten gaan, zo verzekerde de wethouder de raad.