Houtworm bestrijden: zelf doen of laten doen?

Het belang van houtwormen bestrijden

25-11-2019, 15:16 |Van onze partner

Wanneer je te kampen hebt met houtworm in jouw meubilair, de schutting of in houten kozijnen, ben je niet te benijden. Houtwormen zijn een erg vervelend verschijnsel. Ze zorgen voor aantasting van houten woningconstructies. Zelfs zo dat, wanneer houtworm niet aangepakt wordt, er uiteindelijk instortingsgevaar kan ontstaan. Vaker nog leidt houtworm tot het ontstaan van houtrot en kozijnen die vatbaar worden voor intrekkend vocht. Daarom is het belangrijk dat houtworm effectief en efficiënt betreden wordt, vanaf het moment dat de houtwormen ontdekt worden.

Wat is een houtworm?
Het begrip houtworm wordt gebruikt als verzamelwoord voor kevers en boktorren die zich in en door houten voorwerpen en constructies heen boren. Feitelijk zijn het de larven van de houtwormen die zich in het hout boren en niet de volwassen houtkevers.

Methoden om zelf houtworm aan te pakken
Zelf houtworm bestrijden is een mogelijkheid, maar niet eenvoudig. Beter is het om een specialist in te schakelen om de houtwormen te doden. Maar als je toch echt zelf de houtwormen te lijf wilt gaan, dan kun je dat hop drie manieren doen. Zo kun je houtwormen verdelgen met gif, met petroleum of door gebruikt te maken van hitte. De gif die te koop is om als particulier houtwormen te verdelgen, is doorgaans gebaseerd op permethrin. In de volksmond wordt het ook wel 'houtwormdood' genoemd. Dit gif is erg gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom reden we aan om, als je gebruik wilt maken van vergif, iemand in te schakelen die hierin gespecialiseerd is. Een tweede veelgebruikte methode is petroleum gebruiken. Het hout dat is aangetast moet worden ingesmeerd met petroleum. Zodra de houtkevers contact maken met het petroleum, sterven ze. Nadelig aan deze methode is echter dat de eitjes niet verdelgd worden. Ook overleven houtwormen die dieper in het hout zitten deze behandeling, omdat het petroleum niet diep genoeg in het hout doordringt. Petroleum gebruiken is dan ook niet de beste methode. Ten derde kun je nog kiezen voor het verhitten van het hout. Bij temperaturen van 55 graden Celsius of hoger, leggen houtwormen het loodje. Een praktisch probleem is er wel: alleen losse houten voorwerpen kun je goed verhitten. Een ander probleem is dat je moet oppassen dat je niet teveel verhit, waardoor er brand kan ontstaan.

Een professional inschakelen is de verstandigste keuze
Al met al is het aan te raden om een ervaren specialist in te schakelen die jouw van de houtwormen af kan helpen. Je weet dan zeker dat de verdelging op een veilige manier plaatsvindt en loopt zelf geen gezondheidsrisico's!