• PriceWise

Regeerakkoord: energierekening in Hoofddorp en Nieuw-Vennep wordt hoger

De energierekening van een gemiddeld huishouden wordt in 2018 een stuk hoger. Uit het nieuwe regeerakkoord blijkt dat de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) volgend jaar gaan stijgen. Vooral huishoudens met lage inkomens gaan erop achteruit. Ook in o.a. Nieuw-Vennep en Hoofddorp is dit het geval.

Het kabinet Rutte III gaat in 2018 grote veranderingen invoeren, ook op het gebied van energie. Het gaat om een stijging van € 70,- in 2018, die vervolgens oploopt tot € 150,- in 2019. De energiebelasting gaat veranderen en is straks € 24,- hoger. De belastingvermindering op elektriciteit gaat omlaag van € 373,- naar € 311,-. Dat betekent dat consumenten meer gaan betalen en minder terugkrijgen. Volgend jaar loont energie vergelijken dus nog net een beetje extra.

Energiebelasting

Een maatregel in het energieakkoord zorgt ervoor dat de energiebelasting in 2018 en 2019 tijdelijk gaat stijgen. Op de energierekening komt er daardoor € 24,- bij. Dit komt omdat de belasting op gas omhoog gaat: 3 cent per m3. De belasting op elektriciteit daalt en wordt € 0,72 cent per kWh minder belast. Verbruikt een huishouden gemiddeld in een jaar 3.500 kWh elektriciteit en 1.500 m3 gas, dan gaat deze € 24,- meer betalen. De totale energiebelasting is dan € 44,-.

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord nog meer veranderingen op de energierekening aangekondigd. Omdat de kosten gaan stijgen, krijgt elk huishouden met een elektriciteitsaansluiting in 2017 nog een belastingvermindering van € 373,-. Vanaf 2019 gaat die belastingvermindering weer omlaag naar € 311,-. Op hun energierekening krijgen huishoudens dus € 61,- minder terug. Vooral voor de lagere inkomens is dit nadelig. Zij doen er dan ook goed aan voor 2018 op zoek te gaan naar een nieuw energieabonnement. Energie vergelijken is in 2018 dan ook extra belangrijk. Energieleveranciers concurreren op dit moment erg sterk met elkaar.

Basisbehoefte

De overheid voerde de belastingvermindering een aantal jaar geleden in omdat energie nu eenmaal een basisbehoefte is. De vermindering was een tegemoetkoming waar vooral huishoudens met een laag inkomen van profiteren. Dit komt omdat de belastingvermindering een vast bedrag is en niet inkomensafhankelijk én verbruiksafhankelijk is: iedereen krijgt hetzelfde bedrag terug. Dit betekent dat huishoudens met een lager inkomen straks meer last hebben van de verlaging van de belastingvermindering.

In het regeerakkoord staat ook dat de ODE (Opslag Duurzame Energie) hoger wordt. Het wetsvoorstel van minister Kamp ligt daarvoor al klaar. Zijn idee zorgt voor nog eens € 47,- aan extra uitgaven in 2018. Wanneer de verhoging van de energiebelastingen, de verlaging van de belastingvermindering en de verhoging van de ODE bij elkaar worden opgeteld, betekent dat dat de energierekening van een gemiddeld huishouden in Nieuw-Vennep en Hoofddorp volgend jaar met € 154,- euro stijgt. Misschien is het weer tijd voor een ronde van het Energiecafé.