• Een deel van het team met als derde van links initiatiefnemer Jorri van der Aar.

    Henk van Ommeren

Roparun voor Spaarndammers: 520 kilometer voor de boeg

Henk van Ommeren

SPAARNDAM Een groep van 24 Spaarndammers gaat onder de naam 'Team Beat the Box Spaarndam', de uitdaging aan om de Roparun van Parijs naar Rotterdam te lopen. Deze run vindt plaats eind mei begin juni. De deelnemers zijn inmiddels al volop in de voorbereiding en beginnen al een hecht team te vormen.

De Roparun estafetteloop ontstond in 1991 uit een weddenschap. Een weddenschap tussen Sjaak Bril en Peter van der Noord, die ging over het feit dat je pas echt een loper bent, als je van Parijs naar Rotterdam kan lopen. Om deze loop te bekostigen besloten zij om sponsors te zoeken. Dit lukte zo goed, dat er veel geld overbleef. Het goede doel waar zij dit aan schonken was palliatieve zorg voor mensen met kanker. Dit is gericht op mensen met deze levensbedreigende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven, in de breedste zin van het woord. Hiermee was de Roparun geboren.

De Spaarndammer Jorri van der Aar was vorig jaar op zoek naar een nieuwe uitdaging om aan een loopevenement mee te doen. Hierbij kwam hij in contact met deelnemers aan de Roparun. Enthousiast ging hij op zoek naar voldoende mensen om deze uitdaging aan te gaan. Via zijn fitnessgroep Beat the Box verzamelde hij 24 mensen uit Spaarndam en omgeving rond zich heen. De run is een hardloopwedstrijd, maar er is veel ondersteuning nodig. Naast de lopers (8) zijn er de begeleidende fietsers (4), chauffeurs (5), therapeuten (4 therapeuten van Fitness Spaarndam), de catering (2) en een team captain.

Uit de reacties van de diverse deelnemers blijkt, dat deelname vaak komt door persoonlijke ervaringen met kanker. Verder uiteraard de uitdaging, maar vooral ook het feit dat de opbrengst van deze run niet naar onderzoek gaat, maar juist naar ondersteuning van de patiënten. Naast de sponsoring van zowel particulieren als bedrijven, zowel in geld als in natura, moeten er nog veel andere zaken geregeld worden. Zo zijn er nog campers nodig om de groep die rust heeft te vervoeren. Voor informatie: info@beatthebox.nl, telefoon 06-42864468 of de Facebookpagina: Team Beat the Box Spaarndam.