Behoefte-onderzoek naar aangepast(e) sporten

HAARLEMMERMEER Sportservice Haarlemmermeer, Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer en het Sportcentrum Koning Willem-Alexander gaan onderzoek doen naar de behoefte aan aangepast(e) sporten. Uiteindelijk doel van het onderzoek: het aanbod beter laten aansluiten op de vraag.

Er zijn op dit moment al de nodige mogelijkheden op het gebied van aangepast(e) sporten. Denk bijvoorbeeld aan rolstoelbasketbal, rolstoeltennis en aan het zwemmen voor mensen met een handicap. Maar is dat genoeg en wordt het op de goede locatie aangeboden? Moet het aanbod aan aangepast (e) sporten uitgebreid worden en zo ja, waar?

Die vragen staan centraal tijdens een onderzoek dat Sportservice Haarlemmermeer, Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer en het Sportcentrum Koning Willem Alexander de komende periode gaat uitvoeren.

Sportservice Haarlemmermeer organiseert, in samenwerking met Stichting Special Olympics Nederland en verschillende lokale sportverenigingen, Special Olympics Regionale spelen in Haarlemmermeer. Op zaterdag 26 september komen zo'n 500 deelnemers met een verstandelijke beperking in actie in het Sportcomplex Koning Willem- Alexander en op het Arnoldus Sportpark in Hoofddorp. Hockey, atletiek, tennis, judo turnen, tafeltennis en zwemmen zijn de zeven sporten die aan bod komen.

Alle sporters met een verstandelijke beperking (vanaf 8 jaar) kunnen deelnemen aan het evenement dat om 9 uur start met een spectaculaire openingsceremonie. Het programma sluit om 17 uur met een speciale ceremonie.

Op de dag zelf is een begeleider per sporter of team verplicht. Verder is het belangrijk dat de sporter bekend is met de regels van de sport waarvoor hij/zij inschrijft. De sporter hoeft niet aan een bepaald niveau te voldoen.