• Pixabay.com

Kamervragen over misstanden SV Pax, club komt met statement

HOOFDDORP De kwestie rond vermeende misstanden bij de turnafdeling van SV Pax heeft nu ook geleid tot Kamervragen. De club zelf neemt intussen via een statement op de eigen website afstand van de geuite beschuldigingen. 

Het verhaal rond vermeende misstanden bij SV Pax begon in maart toen D66 vragen over de kwestie stelde. De partij had signalen ontvangen dat er een 'ongezond topsportklimaat' bij de club zou heersen. Turnbond KNGU liet naar aanleiding van de signalen onderzoek doen door het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dat concludeerde dat er in het verleden weliswaar dingen fout waren gegaan, maar dat de club de zaken inmiddels op orde heeft. Volgens D66 was de kous daarmee nog niet af, de partij vroeg daarom om een meldpunt van de gemeente

PRESTATIEDRUK Inmiddels heeft de kwestie ook de Tweede Kamer bereikt. Lisa Westerveld, Kamerlid namens GroenLinks, heeft namelijk vragen aan minister Bruno Bruins gesteld naar aanleiding van artikelen die zijn verschenen in onder meer het tijdschrift 'Helden' en een aantal regionale dagbladen, en een interview op Radio 1. Ze wil onder meer weten of het klopt dat er sprake is van enorme prestatiedruk, grensoverschrijdend gedrag en wanpraktijken. Daarnaast vraagt ze wat er gebeurd is om dit gedrag tegen te gaan sinds het onderzoek van het ISR, en of de minister bereid is onderzoek te laten doen naar de vraag of dit gedrag structureel is.

SV Pax zelf heeft op de eigen website gisteren een statement geplaatst waarin de club reageert op de genoemde artikelen. In het bericht laat de club allereerst weten zich te distantiëren van de lastercampagne die gevoerd zou zijn tegen een van de moeders die haar onvrede over SV Pax heeft geuit in de media.

ONTEVREDEN Daarnaast beroept de club zich nogmaals op de uitkomsten van het onderzoek van het ISR. 'Weliswaar zijn er nog steeds ouders die ontevreden zijn over een aantal zaken, maar uit het onderzoek van het ISR volgt niet dat er op dit moment (...) een situatie is waarbij structureel sprake is van ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag.' 

Volgens SV Pax blijft een groep betrokkenen echter negatieve verhalen naar buiten brengen via de pers. 'In zijn algemeenheid vinden wij beide artikelen en de beweringen onjuist en tendentieus. De stelling dat de incidenten zich niet beperkten tot de periode mei 2017 tot januari 2018 is bijvoorbeeld onjuist en wordt ook weerlegd in het onderzoek (...). Niet in de laatste plaats is de informatie onjuist omdat de melders van deze incidenten (op één na) al geruime tijd weg zijn bij SV Pax. Zij maken alleen anno 2019 nog steeds voortdurend melding van dezelfde klachten die zij in de periode mei 2017 - januari 2018 hadden. Klachten die wij absoluut serieus hebben genomen, die zijn aangepakt en (zoals het onderzoek ook uitwijst) waar op dit moment geen sprake meer van is.'

Het volledige statement van SV Pax is hier te lezen.