• Jeroen de Groot, Arnold van Strien en Frank Gerritse.

    Trudy Witteman

NBB en NGV eren supervrijwilliger : Arnold van Strien onderscheiden

ZWANENBURG Voor zijn grote verdiensten voor de basketballsport heeft de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Arnold van Strien onderscheiden met de Verenigingsspeld. Het ereteken met bijbehorende oorkonde kreeg hij zaterdag uitgereikt tijdens de Grootse Dag van de Jeugd, onderdeel van de feestweek in Zwanenburg.

Het klimmen der jaren gaat aan Arnold van Strien voorbij. Ondanks het ouder worden - in november wordt hij 70 - is Arnold een druk bezet man. Daarom ook maakt de afdeling Kennemerland van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) dankbaar gebruik van het unieke rustmoment in de agenda van Van Strien zodat voorzitter Leendert de Jong hem de oorkonde van de NGV kan uitreiken voor veertig jaar belangeloze inzet voor deze vereniging.

Mede-oprichter van basketballvereniging TYBB, speler, coach, bestuurslid, organisator van binnen- en buitenlandse basketballreizen en - toernooien, gastheer voor buitenlandse spelers en VIP's, nationaal en internationaal scheidsrechter, begeleider van scheidsrechters, initiator van de campagne 'Onze Scheids Mijn Held'. Er is niets te noemen dat Arnold van Strien vanaf 1980 niet gedaan heeft voor basketball. Dit allemaal na zijn kennismaking met deze sport in de jaren 60 van de vorige eeuw dat bestond uit pleintjesbasketball in de Patrimoniumbuurt in Haarlem. Niet vreemd dus dat namens de NBB Jeroen de Groot woorden tekort komt om de waardering uit te drukken voor de grote verdiensten van de ruim besnorde vrijwilliger voor de basketballsport.

De onderscheiding is aangevraagd door omnivereniging Christofoor uit duodorp Zwanenburg-Halfweg. Niet zonder reden, vertelt algemeen voorzitter Frank Gerritse nadat de bal tijdens het feest voor de jeugd is stilgelegd. "Ik zal het nooit meer vergeten dat Arnold zo'n vier jaar geleden zo maar ineens voor m'n neus stond. Het was tijdens een van onze thuiswedstrijden in de sporthal in Badhoevedorp. Hij vertelde wie hij was en dat hij bij vele clubs en op toernooien gefloten had en dat hij graag bij ons zou willen fluiten", herinnert Frank zich die bijzondere ontmoeting uit de tijd dat hij nog voorzitter van de basketballtak was. "Als nieuwe vereniging waren we natuurlijk heel blij met zo'n ervaren scheidsrechter die ook nog eens meestal twee wedstrijden op een avond voor zijn rekening ging nemen. Als hij tenminste niet elders in de wereld belangrijke wedstrijden moest fluiten."

Het bleef er niet bij. Aangezien basketball zijn tweede liefde is maakte Arnold deel uit van de Zwanenburgse delegatie die bij de Raad van State het belang van het dorpshuis met sporthal onder de aandacht ging brengen. Inmiddels ligt de bouw op schema en wordt het gebouw begin 2020 opgeleverd. Geen overdaad. Met dank aan het project Buurtsport Zwanenburg-Halfweg van Sportservice Haarlemmermeer groeit Christofoor als kool. De omnivereniging heeft er het afgelopen jaar liefst 100 sporters bijgekregen en gaat richting 300 leden. Tot genoegen van Arnold van Strien die zich niet de tijd kan heugen dat hij een boek gelezen heeft. "Je moet bezig blijven. Bij voorkeur door te sporten waarbij je leert hoe je met elkaar om moet gaan."

Frans Witteman