• Jos van der Weijden, Margo Pierolie, Marjolein Steffens – van de Water en Ger Vermin.

    Frans Tol

Badmintonvereniging Nieuw Vennep viert 50-jarig bestaan

NIEUW-VENNEP Zaterdag 9 november reikte locoburgemeester Marjolein Steffens – van de Water in de sporthal van De Estafette een Gemeentelijke Eremedaille uit aan Jos van der Weijden, de voorzitter van badmintonvereniging Nieuw Vennep, en Gemeentelijke Erespelden aan de leden Margo Pierolie en Ger Vermin. Aanleiding voor de bijzondere aandacht voor Badminton Vereniging Nieuw Vennep (BVNV) was de viering van het 50-jarig bestaan. Toen in 1969 de Vespohal gereed kwam werd de kiem van de oprichting door een oproep in een advertentie gelegd: 'Of er misschien mensen waren die wilden badmintonnen?' Daar reageerden aanvankelijk zes mensen op.

HISTORIE Het groepje mensen dat de badmintonsport wilde gaan beoefenen groeide echter snel. Zo werd de vereniging nog in datzelfde jaar 1969 opgericht, werd de vereniging in 1970 aangemeld bij de Kamer van Koophandel en werd er als lid aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond. Dat het ledenaantal geleidelijk aangroeide tot het formidabele aantal van 250, maakte dat er zelfs een wachtlijst ontstond. Locoburgemeester Marjolein Steffens – van de Water: 'Maar zoals wel vaker volgde op de jaren van groei een periode van krimp. In de tachtiger jaren liep het aantal badmintonners terug. Sterk terug zelfs. Maar in het seizoen 2006-2007 verhuisde de vereniging naar hier de Sporthal De Estafette. De stand is nu 130 leden (75 senioren en 55 jeugdspelers). Behalve vrijspelen, draaien er enkele (5) jeugdteams mee in de opstart- en bondscompetitie en spelen senioren mee in een regionale recreantencompetitie.' Daarna ging de locoburgemeester in op al het vrijwilligerswerk dat nodig is om zo'n verenging draaiende te houden en haalde zij voorzitter Jos van der Weijden naar voren om aan hem de Gemeentelijke Eremedaille uit te reiken als blijk van waardering voor de hele Badminton Vereniging Nieuw Vennep. Van der Weijden: 'Ik ben nu 5 jaar voorzitter en vind dit een grote verrassing. Ik heb nog 2 jaar Vespohal meegemaakt maar hier in deze fijne sporthal met 9 velden maken wij gelukkig weer een groei bij de senioren mee.'

ERESPELDEN Ger Vermin (73) is 46 jaar lid, vervulde ruim 30 jaar bestuursfuncties (voorzitter en penningmeester) en is nog steeds spelend lid. De locoburgemeester: 'Ger Vermin assisteert nog bij diverse activiteiten, stelt zich altijd als eerste reserve beschikbaar als een bestuurslid uitvalt. Vergeefs een beroep op hem doen? Bijna nooit! Ook blijft het bestuur functioneren dankzij zijn tomeloze inzet.' Venneper Vermin bleek zeer verrast. Wijzend op het badminton dat nu en dan op tv te zien is: 'Daar leer je van. Kijk, je kunt met deze intensieve sport toch wel tot je tachtigste doorgaan. Je blijft in beweging en je spieren blijven sterk. Deze sport is daarom goed voor ouderen. En die kunnen om dat te proberen hier 3 keer gratis komen spelen.' Ook Margot Pierolie (70) was blij verrast: 'Toen ik echter mijn hele familie hier zag kreeg ik wel een zacht vermoeden.' Zij speelde ooit in de 3de klasse van de landelijke competitie: 'Toen ik in 1979 in Nieuw Vennep kwam wonen heb ik mij direct aangemeld. Ik kwam wel eerst op een wachtlijst.' Locoburgemeester Steffens –van de Water: 'Zij bleek in competities een welkome aanvulling, gaf ook instructies en nam de administratie op zich. Zij bekleedde zo'n 30 jaar bestuursfuncties. Pierolie haalde trainers binnen, schreef stukjes in het clubblad en gaf les aan de jeugd van 6 tot 10 jaar.' Er was vanwege het 50-jarig bestaan een toernooi tot 19.00 uur en daarna voor leden en oud-leden een buffet in de kantine van De Estafette met aansluitend een gezellige bijkletsavond met een DJ.

Frans Tol