• ANP Foto

SV Pax: Ongewenst gedrag in het verleden, maar zaken nu op orde

HAARLEMMERMEER Er is in het verleden in een aantal specifieke situaties inderdaad sprake geweest van ongewenst dan wel grensoverschrijdend gedrag bij SV Pax, maar inmiddels heeft de club de zaken op orde. Die conclusie trekt het Instituut Sportrechtspraak (ISR) na een onderzoek binnen de Haarlemmermeerse turn- en gymnastiekvereniging.

In maart kwam naar buiten dat er bij SV Pax in een aantal situaties sprake zou zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag door trainers. De fractie van D66 stelde vragen aan het college over de kwestie, die er toe zou hebben geleid dat een aantal turnsters bij de club is vertrokken. Het zou hier overigens niet gaan om seksueel ontoelaatbaar gedrag. 

CONCLUSIE Turnbond KNGU liet naar aanleiding van de signalen een onderzoek verrichten door het ISR. Dat concludeert nu dat er in het verleden in een aantal specifieke gevallen inderdaad sprake is geweest van ontoelaatbaar gedrag. In deze gevallen was sprake van het niet eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer van turnsters, de wijze van bejegening van sporters door trainers, het handelen naar medisch protocol van SV Pax en de daarmee samenhangende communicatie richting ouders en grensoverschrijdend gedrag door een voormalig trainer van de club.

Het ISR sprak in het kader van het onderzoek met een veelvoud aan betrokken zoals de voorzitter van SV Pax, trainers en oud-trainers, trainers van andere verenigingen, ouders van kinderen die nog bij SV Pax trainen, ouders van kinderen die zijn vertrokken en vertrouwenscontactpersonen. Uit deze gesprekken kwam ook naar voren dat het de afgelopen jaren erg onrustig is geweest bij de club. Vooral het functioneren van een voormalig trainer heeft in de onrust een grote rol gespeeld. Ook viel op dat een aantal geïnterviewden bang was voor de gevolgen van hun deelname aan het onderzoek, uit angst voor hun carrière.

POSITIEVE WOORDEN Toch is het rapport zeker niet alleen maar negatief over SV Pax. Eerder meldde een moeder van een turnster die onderdeel is van de topsportselectie van de club al dat SV Pax volgens haar ten onrechte in een kwaad daglicht werd gesteld. En ook het ISR heeft lovende woorden over de club. Zo waren er ook een aantal geïnterviewden positief over de club, en herkenden sommige ouders de signalen van ongewenst gedrag helemaal niet. Ook over de trainers van de pré-instapgroep zijn alle ondervraagde ouders uitsluitend positief. 

Als laatste merkt het ISR op dat er vanuit de vereniging inmiddels volop aandacht is voor een veilig (top)sportklimaat. Zo heeft SV Pax vorig jaar nieuwe vertrouwenscontactpersonen aangesteld, volgen trainers workshops over dit onderwerp, is een coach-de-coach-programma uitgevoerd en worden ouders over dit onderwerp geïnformeerd.