• Energie

Stijgende energietarieven in 2018

De variabele energietarieven stijgen in 2018. Ook de energiebelastingen en netwerkkosten gaan omhoog. Hierdoor zal de energierekening in 2018 hoger uitvallen. Gemiddeld gaat een huishouden 110 euro meer betalen dan in 2017. De belangrijkste oorzaak hiervan is de stijging van de energiebelasting.

Verhoging van de variabele energietarieven

De variabele energietarieven worden elk halfjaar door de leveranciers opnieuw bijgesteld. In 2018 stijgen deze tarieven gemiddeld met 30 euro. De prijsstijging wordt vooral veroorzaakt door de gestegen inkoopprijzen voor gas en stroom. Grote energieleveranciers, zoals Nuon en Essent, hebben deze prijsstijging al doorgevoerd. Verwacht wordt dat kleinere energieleveranciers zullen volgen. De exacte prijsstijging verschilt per leverancier. Energie vergelijken is daarom verstandig.

Verhoging van de netwerkkosten

Naast de energietarieven, stijgen ook de netwerkkosten. Dit zijn o.a. de kosten voor meterhuur, transportkosten en aansluitkosten. De netwerkkosten stijgen in 2018 gemiddeld met 12 euro op jaarbasis. De hogere netwerkkosten zijn vooral een gevolg van de investeringen die elektriciteitstransportbedrijf TenneT doet in het uitbreiden van het hoogspanningsnetwerk. De exacte stijging van de netwerkkosten verschilt per regio. In provincie Utrecht is Stedin Netbeheer B.V. verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit. Inwoners van de gemeente Amersfoort zien de netwerkkosten terug op hun nota van Stedin.

Verhoging van de energiebelastingen en ODE

De energierekening valt vooral hoger uit door de stijgende belastingen. Per 1 januari ging de energiebelasting omhoog met ruim 20 euro. De Opslag Duurzame Energie (ODE) steeg met 48 procent. Gemiddeld stegen de energiebelastingen dus met 68 euro. De komende jaren blijven de energiebelastingen stijgen. De overheid heft energiebelasting met als doel mensen zuiniger met energie om te laten gaan. De energiebelasting wordt betaald aan de energieleverancier. Die draagt dit weer af aan de Belastingdienst.

Overzicht gemiddelde prijsstijging

Het overzicht van de gemiddelde prijsstijging van 110 euro per huishouden ziet er als volgt uit:

- Kosten stroom en gas: gemiddelde stijging van 30 euro

- Opslag duurzame energie: gemiddelde stijging van 48 euro

- Netwerkkosten: gemiddelde stijging van 12 euro

- Energiebelasting: 20 euro

Energie vergelijken voor een goedkoper contract

Minder energie verbruiken is de manier om de energiekosten te beperken. Dat in combinatie met het kiezen van een energiecontract met gunstige tarieven. Door te vergelijken kan er eventueel een goedkoper contract worden aangegaan. Dit scheelt uiteraard in de portemonnee. Net als het kiezen voor een duurzame woning. In 2016 had 9,7 procent van de geregistreerde woningen in Amersfoort energielabel A, A+ of A++. Deze woningen zijn energiezuiniger dan woningen met label B t/m G. Besparende maatregelen zoals goede isolatie en zonnepanelen maken woningen energiezuinig, waardoor de energiekosten dalen en het energielabel beter wordt. De afgelopen jaren is het gebruik van aardgas in Utrechtse gemeenten al gedaald. In Amersfoort is ook het elektriciteitsverbruik net wat lager dan het landelijk gemiddelde.