• Maarten J. Eykman
  • Tijdens Gluren bij de Buren komen meerdere kunstdisciplines aan bod.

    Maarten J. Eykman
  • Ramon de la Combé is medeorganisator van Gluren bij de Buren.

    Jet Kuiper

Gluren bij de Buren

HAARLEMMERMEER Gluren bij de Buren is een huiskamerfestival dat komend jaar voor het eerst ook in Haarlemmermeer zal plaatsvinden. Zondag 10 februari zullen in de gemeente op 28 plekken gratis amateurartiesten optreden.

Bij Gluren bij de Buren is de bank de tribune en het vloerkleed het podium', is het motto van de organisatoren van dit huiskamerfestival, dat is bedoeld om de amateurkunst een podium te geven en de sociale cohesie in de buurt te bevorderen. Opdrachtgever is de gemeente Haarlemmermeer Citymarketing. Het festival wordt ingezet in het kader van de fusie/uitbreiding van de gemeente met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het Cultuurgebouw is ambassadeur, waar bovendien ook enkele podia zullen zijn.

Waarom heet dit huiskamerfestival Gluren bij de Buren? "Het is waar dat je hieruit niet kunt opmaken dat het om kunst gaat", zegt Ramon de la Combé, een van de organisatoren. "We willen echter benadrukken dat het ook gaat om nadere kennismaking met de buren, waaruit eventueel weer andere initiatieven uit voort kunnen komen. Bovendien is het laagdrempelig en gezellig, zowel voor de artiest als de toeschouwer. Door indien mogelijk speciale looproutes te maken, kan de bezoeker maximaal zeven optredens bijwonen. Gluren bij de Buren, een festival dat landelijk 90.000 bezoekers trekt, vindt 10 februari 2019 plaats. Met de voorbereidingen en de uitvoering is het Gluren bij de Buren-team dan ook een half jaar bezig.

MOTIVATIE Wat is de motivatie om je eigen huis uit te lenen, komt men niet voor onaangename verrassingen te staan? "Nee hoor,' zegt De la Combé, "we krijgen altijd alleen maar positieve reacties, er zijn nooit incidenten gemeld. Mensen vinden het leuk om voor een dag gastheer in eigen huis te zijn en directeur van een eigen podium. Er moeten natuurlijk wel enkele maatregelen worden getroffen. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om kostbare breekbare vazen te laten staan. En, hoewel het in deze uitgestrekte gemeente misschien anders is, de mensen kennen elkaar vaak enigszins vanuit de buurt."

In Haarlemmermeer bieden 28 huiskamers een plek, verspreid over de kernen Hoofddorp, Abbenes, Nieuw-Vennep, Zwaanshoek, Vijfhuizen, Badhoevedorp en Zwanenburg/Halfweg. Op elke plek vindt driemaal een half uur een zelfde optreden plaats, zodat mensen de gelegenheid hebben om naar verschillende adressen te gaan.

Gluren bij de Buren is 11 jaar geleden bedacht door een groep jongeren uit Amersfoort, wat resulteerde in de Stichting Cultuurbrigade. "Ze vonden dat er te weinig podium was voor de amateurkunst", verduidelijkt De la Combé, die later bij de groep kwam.

ONBEREIKBAAR "Het grote podium was onbereikbaar, dus bedachten ze de laagdrempeligheid van de huiskamer, kleinschalig en dichtbij, in eigen buurt, aantrekkelijk voor zowel artiest als toeschouwer. En met succes, zo is gebleken: vorig jaar deden er nog zeventien gemeenten mee, nu zijn het er 23." Mensen die hun huiskamer beschikbaar stellen, moesten opgeven hoeveel ruimte ze beschikbaar hebben. De la Combé: "Wij kunnen daar dan het aantal artiesten aan koppelen. Vanzelfsprekend hebben grote koren meer ruimte nodig. De artiesten mogen alleen akoestisch geluid ten gehore brengen. Er komt van alles wat, bijvoorbeeld theatersport, een ouderenkoor, blazers, een rockbluesband, singer-songwriters en een polderdichter."

INFOKRANT Op 7 januari komt er een infokrant uit waarin alle adressen van de huiskamers staan met de artiesten die daar optreden. Ook op de website van Gluren bij de Buren is deze informatie dan te zien. Zowel mensen die hun huiskamer beschikbaar stellen als de artiesten krijgen voor 10 februari nog allerlei tips tijdens een bijeenkomst bij Poppodium Duycker. De gastheren of -dames krijgen een koffie- en theepakket voor de gasten die de podia bezoeken. De entree is gratis, maar wel wordt van de bezoekers een vrijwillige bijdrage gevraagd die ten goede komt aan de stichting. "Dat help mee om dit evenement voort te zetten."