• Steven van Duijn
  • Steven van Duijn

Kerstnacht in de suikerfabriek

ZWANENBURG/HALFWEG Met een gezongen presentatie in de half gesloopte katholieke kerk heeft Mediorkoor Voices woensdagavond op ludieke wijze aandacht gevraagd voor de grootschalige renovatie van het monumentale gebouw en voor de kerstnachtvieringen die dit jaar in de al even monumentale pulppersloods van Sugar City worden gehouden.

Aan de buitenkant van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk is nog weinig zichtbaar, maar binnen wordt keihard gewerkt. De contouren van de nieuwe ruimte zijn al goed zichtbaar. Over circa twee weken wordt aan de achterzijde van de kerk een stuk gesloopt. En dat betekent dat met Kerstmis de kerk niet gebruikt kan worden. Heel bijzonder is dat dit jaar uitgeweken wordt naar het terrein van de voormalige suikerfabriek, Sugar City geheten. De vieringen vinden plaats in de leegstaande pulppersloods.

De eerste viering is het KerstEvent dat om19.30 uur begint en waarin het kerstverhaal op een zeer moderne wijze aan de bezoekers uitgebeeld en verteld. Een realistisch levensverhaal dat op fantastische wijze muzikaal ondersteund wordt door Mediorkoor Voices met liederen op moderne muziek. Om veiligheidsredenen wordt een maximum aantal bezoekers toegelaten. Met een toegangskaart is men verzekerd van een plaats. Deze zijn verkrijgbaar via (020) 497 7069 of email: parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl.

Voor de Kerstnachtmis van 22 uur hoeven geen kaarten te worden gekocht. In deze viering zingt het parochiële gemengd koor St. Caecilia.