• Edwin Heeremans

300 Gedetacheerde Paswerkers bij elkaar

CRUQUIUS Het komt niet zo vaak voor dat alle gedetacheerde Paswerk medewerkers bij elkaar komen, maar kort geleden was het raak. Alle medewerkers die individueel bij werkgevers zijn gedetacheerd en alle medewerkers die via groepsdetachering bij opdrachtgevers werken kwamen voor de jaarvergadering bijeen in de hoofdvestiging in Cruquius-Oost.

Sociale onderneming Paswerk heeft als opdracht om zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij werkgevers en opdrachtgevers. De oproep aan werkgevers is om 'inclusief werken' mogelijk te maken: medewerkers met een arbeidsbeperking 'naar vermogen' betaald laten werken.

Vaak gaat het over werknemers die beperkingen ervaren vanwege een sociale beperking, een psychische of fysieke aandoening of vanwege een chronische ziekte. Daardoor kunnen ze niet (direct) alle werkzaamheden in een functie zelf uitvoeren. Een inclusieve werkgever houdt hier rekening mee en deelt het werk zo in, dat de medewerkers hun mogelijkheden optimaal benutten.

Paswerk scoort met 330 gedetacheerden op totaal 900 medewerkers uitstekend in de landelijke vergelijking. De meeste van hen werken duurzaam bij externe werkgevers en zijn daar gewoon collega onder de collega's. Dat is de ideale situatie.

Naast de gedetacheerden werken bijna 300 Paswerk medewerkers voor opdrachtgevers op locatie. Dit gebeurt vooral via facilitaire diensten, zoals Groen, Schoonmaak, Post en Metaal. En natuurlijk werkt nog steeds een aantal Paswerk medewerkers in de beschutte werkbedrijven in Cruquius.

Omdat de instroom door de Participatiewet is gestopt, krimpt het aantal Paswerk medewerkers door natuurlijk verloop elk jaar met zo'n 40 medewerkers. Werkgevers die interesse hebben in detachering kunnen contact opnemen met Ben Hendriks via 06 15 01 64 66 of ben.hendriks@paswerk.nl.