• internet

Afscheidshuis Amsterdam in handen Spierings & Dunweg

HOOFDDORP Spiering & Dunweg Uitvaartzorg neemt het Afscheidshuis Amsterdam over. Per 1 maart gaan de activiteiten naar de nieuwe eigenaar. 

Wegens het succes van Afscheidshuis Amsterdam, waren de eigenlijke werkzaamheden van Jim Leidelmeijer en Hans van Straalen - het verkopen van kisten en benodigdheden - niet meer te combineren met het exploiteren van het Afscheidshuis. In de zoektocht naar een goede overnamepartner stond centraal dat de service gecontinueerd zou worden. Er is dan ook een weloverwogen keuze gemaakt voor Spierings & Dunweg Uitvaartzorg, een ervaren professionele onderneming met oog voor de nabestaanden.

ERVARING Per 1 maart neemt Spierings & Dunweg Uitvaartzorg de activiteiten van het Afscheidshuis over. Spierings & Dunweg heeft tientallen jaren ervaring met het verzorgen van een waardig afscheid. Met Dunweg als hoofdvestiging in Hoofddorp en de twee nevenvestigingen in Lisse en Nieuwkoop, wordt met vijftig betrokken medewerkers gewerkt aan een persoonlijke dienstverlening.

Deze overname brengt voor de zakelijke relaties, die gebruik maken van het Afscheidshuis, geen veranderingen met zich mee. Vanzelfsprekend kan men ook een beroep blijven doen op het team van medewerkers dat kan assisteren bij de verzorging en/of het overbrengen van een overledene.

WEBSITE Wilt u een uitvaart regelen of een kijkje komen nemen? Neem dan contact met op via info@afscheidshuisamsterdam.com, 020-6184771 of met een van de uitvaartverzorgers, die op deze website staan.