AM Groep gaat op in nieuwe organisatie

HOOFDDORP De vijf gemeenten die samen de AM Groep steunen, hebben plannen voor een nieuwe werkorganisatie. De AM Groep zou in die nieuwe organisatie kunnen opgaan, zodat de kennis en ervaring van het bedrijf behouden blijven. Dat staat in een brief die het college van B en W naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

De toekomst van de AM Groep was de laatste maanden middelpunt van een heftig politieke discussie. De angst was dat de succesvolle AM Groep zou worden opgeheven om plaats te maken voor een nieuwe Haarlemmermeerse werkorganisatie. Deze wijziging is het gevolg van de invoering van de Participatiewet begin dit jaar.

De vijf gemeenten die achter de AM Groep staan, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Ouder-Amstel, besloten eerder de gemeenschappelijke regeling voor de sociale werkvoorziening op te heffen. Nu hebben ze dus besloten opnieuw samen een nieuwe organisatie op te richten, waarin de huidige AM Groep voor een groot deel kan worden opgenomen.

De ondernemingsraad van de AM Groep reageert positief op de plannen. "De OR is blij te zien dat het bestuur van AM Groep aan het verzoek van de OR, om zorgvuldig diverse alternatieven voor de uitvoering van de Participatiewet en de gevolgen daarvan voor AM Groep te onderzoeken, gehoor heeft gegeven. Dit heeft geleid tot een nieuwe basis: een gezamenlijke werkorganisatie, waarin ook AM Groep past. Deze nieuwe uitgangspunten juicht de OR toe, hoewel de organisatie wel zal veranderen. De OR wil graag meewerken en nauw betrokken blijven bij de uitwerking van dit plan."