• Jos Droogh op het toekomstige landgoed bij wilgenhaag - dat dient als insectenhotel.

    Naomi Heidinga

Nieuw landgoed op voormalig akkerbouwgrond Langeraar

TER AAR Altijd al op een landgoed willen wonen? Dan is dit je kans! In Langeraar wordt op voormalig akkerbouwgrond een nieuw landgoed ontwikkeld. Met volop ruimte voor de natuur met daartussen twaalf bouwkavels. Landelijk wonen, met uitzicht op de weilanden, polder en het dorp Langeraar en dat op een half uur rijden van Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Het land is eigendom van Jos Droogh. Zijn familie heeft hier generaties lang een boerderij gehad, zo'n 200 jaar. Zijn ouders hadden een gemengd bedrijf, met vee en akkerbouw. Zijn broer Jan nam de boerderij over en zette het werk van zijn ouders voort. Toen Jan de pensioengerechtigde leeftijd haalde en wilde stoppen, stond er geen opvolger klaar. Jos had echter wel ideeën voor het land: hij wilde er een nieuw landgoed van maken met veel ruimte voor de natuur. Die is nu al volop aanwezig: de zwaluwen vliegen boven het grasland om insecten te vangen, een reiger staat te turen in het water in de hoop dat hij een vis vangt, een haas rent over het terrein.

Het was een proces van de lange adem, maar uiteindelijk is het hem gelukt. Tien jaar duurde het voordat alle neuzen dezelfde kant op stonden. "In eerste instantie wilde de gemeente aan de andere kant van het dorp uitbreiden. Maar dat stuitte op weerstand, want dat zou het uitzicht van mensen belemmeren." Door samen te werken met gemeente en de plaatselijke voetbalclub, is er een inrichtingsplan gekomen voor het hele gebied, waaronder ook het landgoed valt. De voetbalclub zit op een prachtig nieuw complex. Waar eens voetbalvelden lagen, staan nu huizen. Op de plek van het boerenbedrijf, de opstallen en het erf verrijst een villawijk van zestien woningen, de "Drooghmakerij". Dat levert middelen op om de aanleg van het natuurpark te realiseren. Dat zal straks bestaan uit ruim twintig hectare bloemrijk grasland, schraal grasland, rietlanden, bosschages en water. Hierdoor ontstaat een gevarieerd streekeigen landschap met een bijzondere woon- en natuurbeleving. Door en om het landgoed komen prachtige wandelroutes die openbaar toegankelijk zijn voor mensen uit het dorp en overige recreanten. "Dat is een voorwaarde: dat het terrein openbaar toegankelijk is."

ZELF INVULLING BEPALEN Op het landgoed worden vier clusters gerealiseerd die als landschappelijke woonerven een plek krijgen in het landschap. Deze erven zijn verdeeld in totaal 12 bouwkavels. Twintig procent van de kavel mag bebouwd worden. "Een kavel van bijvoorbeeld 1500m2 mag 300m2 bebouwd worden." Kopers kunnen zelf de invulling van de bebouwing bepalen, al is deze wel aan regels gebonden. "De bebouwing moet onderschikt zijn aan de natuur." Geen betonnen kubussen dus, maar woningen met natuurlijke materialen. De bouwregels zijn te vinden in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Drie architecten hebben voorstellen gedaan voor de bebouwing, maar het staat de koper vrij om zelf een architect en bouwer te kiezen. Jos gaat zelf op kavel 13 wonen, als beheerder van het park. "De toekomstige bewoners van het landgoed betalen servicekosten waarmee ze bijdragen aan het onderhoud van het terrein." Meer info: www.landgoed-langeraar.nl.

Naomi Heidinga