• Eigen foto

Schaalsprong Haarlemmermeer centraal tijdens Woonsymposium

HOOFDDORP Haarlemmermeer heeft een aantrekkelijk woonmilieu, in de nabijheid van steden als Haarlem, Amsterdam en Leiden. Hoe gaat Haarlemmermeer om met de uitdaging voor de komende tien jaar? Om daar antwoord op te krijgen organiseert gemeente Haarlemmermeer in samenwerking met AM, Rabobank en Ymere - in vervolg van eerdere succesvolle events - op donderdag 22 februari een Woonsymposium

Hoe zorgen we voor het tijdig realiseren van woningen voor de juiste doelgroepen in toekomstbestendige en duurzame wijken? Wat is nodig om Haarlemmermeer duurzamer te maken en gelijktijdig een bijdrage te leveren aan de Metropoolregio Amsterdam? Hoe kan Haarlemmermeer voldoen aan de groeiende vraag naar woonruimte en tegelijkertijd haar kwaliteiten en karakter behouden? De initiatiefnemers zetten deze vragen centraal op het woonsymposium 2018.

Sprekers tijdens dit symposium zijn onder andere wethouder Tom Horn. Verder zullen ook Tara Jansen (Econoom bij Rabobank Research), Remco Pols (Regiomanager Ymere), Peter Heuvelink (Directeur AM Noordwest) door dagvoorzitter Coen Springelkamp naar voren worden gehaald.

Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden. De doelgroep is breed en bestaat naast inwoners en belangstellende uit makelaars, ontwikkelaars, notarissen en beleggers. Uiteraard zijn ook vertegenwoordigers van huurdersorganisaties en andere belanghebbende welkom.

De inloop is om 15 uur en het programma zelf om 15.30 uur, aansluitend is er rond 17 uur een gezamenlijke borrel. De locatie: Circular EXPO, Rijnlanderweg 916, 2132 MN te Hoofddorp.

Aanmelden kan via info@woningmarkt-haarlemmermeer.nl.