• Pr.

Verbouwingen Hoofdvaartcollege afgerond

HOOFDDORP Vorig jaar zijn er profielen in het VMBO ingevoerd en daarmee ook nieuwe beroepsgerichte programma's. Hiermee sluiten de opleidingen beter aan bij de praktijk. Het Hoofdvaartcollege heeft gekozen voor twee nieuwe examenprogramma's; Mobiliteit & Transport (M&T) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). Als gevolg hiervan moest de school verbouwingen doorvoeren om de technische vakken aan te kunnen aanbieden. Dennis Engelhart, teamleider Techniek, vertelt meer over deze nieuwe technische opleidingen.

Voor beide opleidingen waren aanpassingen in de lokalen nodig. "Bij de mobiliteit sleutelen de leerlingen bijvoorbeeld aan motorblokken van auto's, ook zijn er bruggen geïnstalleerd net als in een garage. En bij PIE is er geïnvesteerd in lascabines (leerlingen kunnen leren voor lasinstructeur) en ook zijn er allerlei kamers van een huis nagebouwd, zodat de elektroleerlingen zoveel mogelijk in een praktijkomgeving kunnen oefenen. Van eenvoudige lampjes aansluiten tot meer ingewikkelde alarminstallaties installeren." Engelhart vertelt verder: "Mobiliteit & Transport spreekt voor zich. Met het oog op Schiphol kiezen veel leerlingen voor deze richting, omdat hier veel werk in te vinden is in de regio. En naar leerlingen vanuit de 'PIE', voorheen de elektrotechniekopleiding maar nu breder getrokken is, is ook erg veel vraag naar. Beiden zijn erg leuke praktijkgerichte opleidingen."

Werelden van beroep Voor leerlingen uit klas 1 en 2 die nog niet zo goed weten welke beroepsrichting ze op willen, zijn er de 'Werelden van beroep'. De school helpt hen bij het oriënteren naar een beroepskeuze. "Voordat ze een keuze kunnen maken, laten we ze het eerst ervaren. Hoe is het om bijvoorbeeld in de techniek bezig te zijn? Leerlingen deze ervaringen op laten doen, kan nu perfect met onze nieuwe lokalen", vertelt de teamleider techniek enthousiast.

Techniekdag basisscholen Ook scholieren kunnen ervaren wat techniek is tijdens de Doe-dagen, maar ook tijdens de Techniekdag op dinsdag 14 november. Deze dag wordt in samenwerking met het Nova College en de Gemeente Haarlemmermeer georganiseerd. "De basisscholen zijn hier al voor uitgenodigd en kunnen zich opgeven. Dit jaar hebben we het aantal workshops groter gemaakt, zodat nog meer leerlingen kennis kunnen maken met techniek. Ook onze nieuwe lokalen worden dan gebruikt."

Er kiezen volgens Dennis Engelhart te weinig leerlingen voor techniek en dat vindt hij jammer. "Op de basisschool komen kinderen vaak te weinig in contact met de werelden van Techniek, waardoor hun belangstelling voor technische beroepen onvoldoende gewekt wordt, dit terwijl het een vakgebied is dat je al vanaf jongs af aan moet boeien en binden. We hopen in ieder geval dat deze beroepsrichtingen bijdragen aan het terugdringen van het tekort aan personeel in de techniekbranche."